Общи условия


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Внимателно прочетете този документ преди да използвате сайта на ЕТА СИС ООД. Ако използвате Сайта (разглеждате съдържанието му, правите регистрация, кликвате върху линк или бутон, с изключение на линка към тези ОБЩИ УСЛОВИЯ) се счита, че изрично и безусловно  ги приемате и сте съгласни с тях.

ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия регулират отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на ЗЕТ, между ЕТА СИС ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 103901378, ДДС номер: BG103901378, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Вяра 2 вх.Г ет.3 ап.7, тел. +359 878847002, e-mail: admin@eta-sys.com, адрес на упражняване на дейността гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“ 60, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК от една страна и от друга страна – Получателя /-ите/ (наричан „Потребител /-и/”) на услуги , предоставяни чрез домейн: eta-sys.com, наричан по-долу за краткост „сайт”.
2. Настоящите Общи условия имат обвързваща сила за ДОСТАВЧИКА и Потребителите, като запознаването с тях и приемането им от Потребителите на сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
3. Приемането на настоящите Общи Условия се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Прочел съм и съм съгласен с
Общите условия" при извършване на поръчка, с което Потребителят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тях и се задължава безусловно да ги спазва.
4. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време от Доставчика, като измененията и допълненията ще бъдат публикувани на сайта, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи Условия.

ЛИЧНИ ДАННИ

5. Доставчикът ЕТА СИС ООД като дружество предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
6. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба и доставката на поръчаните стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. На страницата eta-sys.com се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното.
 Повече информация за това, какви данни събираме освен въведените от потребителя при поръчка, регистрация или запитване, може да откриете на следната страница: ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ.

Доставчикът гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни без външен достъп до нея.
7. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Достaвчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
8. Потребителят има право да заяви желанието си за изтриване на своя потребителски профил, ведно с прилежащите към него данни, от системата на Доставчика.
9. Потребителите, абонирани за Бюлетин за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от личния си профил. Бюлетин за новини получават само регистрирани потребители.
10. (1) Във всеки един момент доставчикът има правото, но не и задължението, да изисква от потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някакава причина Потребителят е изгубил своето име и/или парола, Доставчикът има право да приложи обявената „Процедура за изгубени или забравени имена и пароли“, достъпна
ТУК.

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ

11. Електронният магазин eta-sys.com предлага електронни устройства, компоненти, части и други стоки собствено производство или произведени от други компании, наричани за краткост 'Стоки' или 'Изделия'.

12. (1) За всяка стока, предлагана на сайта, са посочени цената и основните й характеристики. Цените, обявени в интернет сайта, са валидни само за покупка чрез електронния магазин eta-sys.com. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките и се заплаща от Потребителя, освен ако не е уговорено друго.
(2) При някои случаи е възможно стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоката, да бъдат приблизително изчислени от Доставчика и да се представят като ориентировъчна информация на Потребителите в сайта при избиране на стоките за покупко-продажба.
13. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
14. Доставчикът има право по всяко време да променя информацията, публикувана в сайта, в това число информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.
15. Доставчикът не отговаря за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

ПОРЪЧКИ

16. (1) Потребителят има право да извършва поръчки на всички стоки, публикувани на сайта. Поръчки се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивни дни и в дни на официални празници.
(2) Като Потребител в eta-sys-bg.com  имате възможност да направите поръчка по три начина:

1. С предварителна регистрация във формата, която е достъпна с връзка от всяка страница или с насочване в процес на поръчка. Регистрацията е напълно доброволна и безплатна. Моля спазвайте следните ограничения при регистрация:

- не  използвайте име, e-mail и/или адрес, ако те не са Ваши лични, без да разполагате с пълните права за това от техния собственик;

- не въвеждайте данни за „фирма“, без да разполагате с пълните права за това;

- не посочвайте данни, които са неверни, непълни и неактуални;

- не използвайте и не публикувайте на страниците на сайта съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

С избор на опцията за Регистрация ще имате достъп до следните функционалности:

-        запазена информация с данни, благодарение на което ще можете да пазарувате по-бързо

-        да следите състоянието и историята на поръчките си

-        да имате съхранени продукти в кошница и наблюдения на продукти

-        да участвате в дискусионни форуми

-        да се възползвате от редица бонуси, достъпни само за регистрираните ни потребители.

За да се регистрирате и ползвате пълните възможности за комуникация със сайта, е нужна следната минимум информация за Потребител:  име и фамилия, телефон, адрес, парола и имейл, на който да предоставяме помощна информация или необходима такава за обслужване на поръчките.

При желание да потвърдите покупка на продукт ще бъдат изискани минимум допълнителни данни нужни за обработка на поръчката, като данни за фактуриране  /ако такива не са въведени в процеса на регистрация/, адрес на доставка и избор на начин на доставка и на плащане.

Въведеният от Вас имейл адрес е Вашето Потребителско име.

С потвърждение, че сте прочели и сте съгласни с Общите условия и ПОВЕРИТЕЛНОСТ на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН eta-sys.com Вие изрично и безусловно декларирате, че доброволно предоставяте на ЕТА СИС ООД личните си данни, които сте попълнили в регистрационната форма и които се съдържат в онлайн идентификаторите при използване на Сайта и давате право на ЕТА СИС ООД да ги обработва по начина, описан в Политиката. След деклариране на това съгласие може да осъществите персонален достъп в сайта.

2.       Поръчка като гост:  За да направите поръчка през сайта е нужна следната минимум информация:  име и фамилия, телефон, адрес и имейл, на който да изпратим генерираната поръчка и да предоставяме помощна информация или необходима такава за обслужване на поръчките. При покупка на продукт като гост по Ваша преценка може да предоставите данни за фактуриране  и всяка друга информация и указания, които сметнете за необходими за изпълнение на поръчката според Вашето желание.

3.        Бърза поръчка

Бърз начин за поръчка само на един вид артикул. В този случай е нужна минимум информация, за да може да бъде изпратена стоката:  име и фамилия, адрес  на доставка, телефон и имейл, чрез които можем да контактуваме с Вас при необходимост от уточняване на поръчките.
17. Потребителят сключва договор за покупко-продажба на стоки от електронния магазин eta-sys.com по следната процедура:
1. Избира желаната стока от категориите продукти на сайта.
* Независимо от това дали Потребителят е „гост“ или е регистриран в сайта, списъкът на стоките от последната непотвърдена поръчка се запазва в кошницата на Потребителя след затваряне на сайта.
2.Предоставя данни за извършване на доставката по един от посочените в 16 (2) начина
3. Избира способ за плащане на цената.
4. Потвърждава поръчката.
18. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Доставчика относно конкретната поръчка, регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутон за изпращане на поръчката Потребителят се съгласява да закупи поръчаните стоки. Това действие има правно обвързваща сила.
19. На посочения от e-mail Потребителят ще получи потвърждение на поръчката си в срок до 2 /два/ часа от изпращането й, ако поръчката е направена в рамките на работния ден на Доставчика. При неполучаване на потвърдителен имейл в рамките на посочения срок, може да се свържете с Доставчика на тел. 0878847002 или на електронен адрес: admin@eta-sys.com
20. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчикът има правото чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Ако е необходимо, служител на Доставчика ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

20. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:
20.1. Плащане на място при получаване на стоката в офиса на доставчика на адрес гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“ 60

20.2. Плащане при доставка чрез наложен платеж.
20.2. Плащане по банков път.
21. В случай че Потребителят избере плащане „чрез наложен платеж”, той се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката, пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.
22. В случай че Потребителят избере плащане „по банков път”, той се задължава да заплати стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на Доставчика, посочена на сайта. При заплащане по банков път Потребителят следва да посочи в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 (пет) работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.

ДОСТАВКА

24. Всички поръчки, направени в работни дни, се изпълняват в рамките на 2 (два) работни дни, считано от деня, следващ деня на поръчката. Поръчки, направени в почивни дни или по време на официални празници, се изпълняват в рамките на 2 (два) работни дни, считано от деня. следващ първия работен ден след деня на поръчката. В случай че поръчката е направена при избрано от Потребителя плащане „по банков път“, същата се изпълнява в срок от 2 (два) работни дни, считано от деня, в който е заверена сметката на Доставчика с пълния размер на дължимата сума.
25. Доставката се извършва по един от следните начини, избрани от Потребителя:
1. Доставка до адрес – при коректно посочени в съответните полета адрес, пощенски код и допълнителни инструкции, при наличие на такива;
2. До офис на куриерска фирма  при коректно посочен в съответното поле офис на куриерската фирма, от който ще бъде взета доставката.

26. Доставчикът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната фирма и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Доставчика обстоятелства.
27. Ако Потребителят не присъства на посочения адрес за доставка, куриерът извършва доставката в друг удобен за него ден и час. Последното е обект на споразумение между Потребителя и куриерската фирма и Доставчикът няма отношение към възникналите в резултат на това споразумение допълнителни задължения на Потребителя (ако има такива).
28. /1/ При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или от трето лице, което не е титуляр на поръчката, но е упълномощено от Потребителя да приема стоката. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – несъответствие с поръчаната стока, повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за липси/щети в присъствието на куриера/транспортната фирма, както и незабавно да уведоми Доставчика на тел. 0878847002. При връщане на стоката в този случай, разходите за доставката и връщането са за сметка на Доставчика.
/2/ При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за липси/щети в присъствието на куриера/транспортната фирма при получаването на пратката и Доставчикът не бъде незабавно уведомен на тел. 0878847002, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.
29. Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата съгласно направената поръчка. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Доставчика на тел. 0878847002 за отстраняване на несъответствието. Цената за доставка на стоката е обект на споразумение между Потребителя и куриерската фирма, към което споразумение Доставчикът няма отношение и тази цена за доставка не може да служи като основание за отказ от получаване и заплащане на поръчаните стоки.
30. Собствеността върху стоката преминава от Доставчика към Потребителя считано от момента на заплащането на пълния размер на стойността й.

ПРАВО НА ОТКАЗ

31. За предлаганите стоки в електронния магазин eta-sys.com, представляващи запечатени стоки, които се разпечатват след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето, Потребителите не притежават право на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
32. За предлаганите стоки в електронния магазин eta-sys.com, изработени по поръчка на Потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания, Потребителите не притежават право на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите.
33. В случай на предлагани в сайта стоки, непопадащи в обхвата на изключенията по чл. 57 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от същите в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката, като уведоми Доставчика за решението си чрез недвусмислено заявление, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесетдневния срок за отказ. В този случай разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Рискът е за сметка на Потребителя до получаване на стоката от Доставчика.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне закупената стока от eta-sys.com в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Доставчикът може да не уважи правото на отказ от закупена стока в следните случаи:

1. Отказът е предявен след законоустановения срок

2. Стоката очевидно не съответства на закупената от потребителя и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

3. Стоката и/или нейната опаковка е била повредена при транспортиране.

В случай, че Потребителят се откаже от сключения договор в срока, упоменат в закона. той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до "ЕТА СИС" ООД и да върне стоката на адрес:

България, гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“ 60
eshop [at]
eta-sys.com тел. +359-52 651144; +359 87 8847002

e-mail: admin@eta-sys.com

Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и вида й.

Потребителят следва да върне стоката без да е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин, с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително с инструкции за ползване, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка и маркировки.

Стоката може да бъде върната до ЕТА СИС ООД , само когато разноските по връщането на стоката са заплатени от Потребителя.

ЕТА СИС ООД си запазва правото на отказ от получаване обратно на стока, ако транспорта на същата не е заплатен от Потребителя или да приспадне сумите за същия транспорт, дължими на куриера, от цената на отказаната стока.

След получаване на върната стока и прегледа й, Продавачът възстановява на потребителя заплатената от него цена без разходите  за доставка не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Потребителят може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт на същата или различна стойност. В случай на поискана от Потребителя замяна, доставката на заменящата стока може да стане или за сметка на доставчика ЕТА СИС ООД по избран от него куриер и място на доставка или за сметка на Потребителя   по избран от него куриер и място на доставка.

При грешно експедирана от Доставчика стока, несъответстваща на поръчката, Потребителят може да изиска стоката да бъде заменена със съответстваща по вид и състояние на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено известие, като при упражняване на това право стоката се доставя за подмяна за сметка на ЕТА СИС ООД.

При плащане с наложен платеж или по банков път връщането на сумите се извършва само по банкова сметка.

Несъответствието в един от много поръчани продукти не е причина за отказването на всички продукти от поръчката.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Изискване при необходимост от специализиран монтаж

1.1 Някои изделия изискват квалифициран подход или монтаж за пускане в експлоатация . Същите, макар и описани в инструкциите за употреба, може да съдържат специализирана информация за извършването им.
1.2 При продукти, за които е нужна инсталация от правоспособен техник, стойността на труда на монтажа не е включен в цената на изделието.
2. Място за приемане на рекламация
Рекламации за закупена стока се приемат на адрес
България,
гр. Варна, ул. „Капитан Райчо Николов“ 60
eshop [at]
eta-sys.com тел. +359-52 651144; +359 87 8847002
След предявявяне на рекламацията е необходимо Потребителят да транспортира стоката до мястото на продажбата и/или на друг посочен от Доставчика адрес.
3. Необходими документи за извършване на рекламация
3.1. Рекламацията се предявява на място в офиса на Доставчика писмено по установените начини за комуникация в електронния магазин.  Стоката, обект на рекламация, се доставя в офиса на Доставчика за сметка на Потребителя  и по избран от него начин.
3.2. При подаване на рекламация Потребителят задължително прилага документи, които да удостоверяват покупко-продажбата на изделието и срока на гаранцията : Гаранционна Карта и Касов бон (Фактура).
4. Гаранционен срок
4.1 Гаранционният срок за всяко от изделията е посочен на страницата на съответния продукт в раздела Техническа спецификация.
4.2 За полупроводникови компоненти гаранционният срок е 90дни
4.3 Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване, указана в документа за покупко-продажба.
4.4 Повредата на продукт при ползване в гаранционен период не е автоматично основание за заменянето му с нов.
4.5 Срокът за извършване на гаранционен ремонт варира в зависимот от сложността му, като максималният е 30 дни.
4.6 Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.
5. Причини за отказ от гаранционно обслужване
5.1. Липса на документи, удостоверяващи покупко-продажбата на стоката.
5.2. Несъответствие между описаната в документите  стока и върнатата стока.
5.3. Подправки в документите или фабричните номера на изделието.
5.4. При опит за ремонт, приспособяване или модификация на изделието
5.5. При неспазване на условията по съхранение и транспортиране.
5.6 При увредени външни части на изделието по невнимание на Потребителя или вследствие на употреба, както изделия, ползувани извън предназначението им или в условия извън указаните в инструкцията за ползвване.
5.6. Под неподходящи условия за ползване се разбират неизправни електрически мрежи, въздействия на температура или влага, както и всички фактори, приложени към изделието извън допустимите му работни граници.
5.7. При токови удари, наводнения, гръмотевици, пожар и други форсмажорни обстоятелства извън контрола на Потребителя и Доставчика.
6. Въпроси и отговори в случаи на гаранционно сервизиране.
При възникване на въпрос относно изправността на продукт направете следното:
6.1. Проверете дали в инструкциите не се споменават стъпките за решаването му .

6.2. Обадете се на Доставчика на телефон 0878 847002 и той ще Ви съдейства за установяване на причината за възникналия проблем и при възможност ще Ви напътства какви стъпки да предприемете за отстраняването му.
6.3. При необходимост от изпращане на стоката на адрес, посочен от Доставчика, транспортът в двете посоки е за сметка на Потребителя.

6.4. Относно сервизиране на изделието ще бъдете информирани дали то отговаря на изискванията за гаранционно обслужване. В случаите на извършване на гаранционен ремонт, разходите за квалифициран труд и стойността на подменените компоненти на изделието са за сметка на Доставчика.
6.5. Ще бъдете информирани за дата за завършване на ремонта.
6.6. Ако гаранционното обслужване не бъде възможно до 30 дни след приемане на изделието за сервизиране, Потребителят има право да поиска подмяна на изделието, замяна с друго със същите характеристики или да му бъде възстановена платената сума.
6.7. Доставчикът не е отговорен за пропуснати ползи от неизправността или престоя на изделието в сервиза.
7. Получаване на сервизиран продукт
7.1. Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт при получаването стоката.
7.2. В условията на извънгаранционен сервиз разходите за квалифициран труд, онези по транспорт и стойността на подменените компоненти на изделието се заплащат от Потребителя. Потребителят бива уведомен преди ремонта за сумата.
7.3. В сервизния протокол се отразява датата и естеството на ремонта.
Всички спорове по изпълнение на отговорностите се уреждат чрез преговори на добра воля. В случай, че това е невъзможно, споровете се решават съгласно разпоредбите на българското законодателство.

АВТОРСКИ ПРАВА

34. Всички материали, съдържащи се в сайта eta-sys.com са собственост на ЕТА СИС ООД и са обект на авторски права и/или сродните им права и/или права върху обекти на интелектуална собственост. Потребителите имат право да използват същите единствено за лична употреба с нетърговска цел. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и всички останали приложими нормативни актове, като всяка непозволена употреба представлява нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.