Бронирани стъкла

ЕТА СИС е една от първите фирми в страната, които започнаха да произвеждат бронирани стъкла още в края на миналия век. До 2015г. фирмата се занимаваше с цялостно проектиране и изграждане на касови гишета както на банкови институции и валутно обменни бюра, така и на частни клиенти.

Предлагаме бронирани стъкла класове BR2-NS до BR6-NS , изработeни по специална технология, включваща прозрачен полиестер с висока степен на издръжливост / якост / и силно активна лепилна система. Дебелината им варира в зависимост от класа им на куршумоустойчивост. Те  са  лабораторно тествани  и   отговарят  на   изискванията за    устойчивост и издръжливост  за   съответния клас,  съгласно БДС EN 1063.

Бронираните стъкла, произвеждани от ЕТА СИС притежават сертификат за гарантирано качество, защитен с проведени необходимите изпитания за куршумоустойчивост.


Няма продукти в тази категория.