Безжична оповестителна (паник) система за болници, домове за възрастни хора, ЦНСТ и др

  • Код на продукта: RF Hospital
  • Наличност: В наличност
  • 0.00лв.

  • Без ДДС: 0.00лв.
Ръководство за потребителя.pdf

Ръководство за инсталатора.pdf


Концепцията на Безжичната система на ЕТА СИС за оповестяване за болници, старчески домове, центрове за настаняване от семеен тип за деца или възрастни и др. (повиквателна, сестринска система) е простичка: до всяко легло се поставя безжичен бутон за повикване, който пациентът натиска при необходимост. Този паник бутон може да бъде монтиран подвижно или неподвижно на стена/табла на легло/шкафче или пък да бъде оставен до/в ръката на пациенти с ограничена подвижност.

До вратата на всяка стая се монтира безжичен ресет бутон (по един на стая или един общ за няколко съседни стаи), с който персоналът удостоверява (доказва), че се отзовал на повикването, а в архив се записва както часът на натискане на паник бутона, така и часът, в който медицинско лице е отишло до стаята.

Сигналите от безжичните паник бутони се приемат от RF приемници (с или без дисплей), монтирани в коридорите и се отвеждат към компютъра.

След натискане на бутон се чува се тих ритмичен звуков сигнал. Ако в коридора има приемник с дисплей, на него свети номерът на стаята. На монитора на компютъра, на който е инсталирана програмата, кутийката на леглото, чийто бутон е натиснат, се оцветява в червено.

Ако до изтичане времето на реакция (всяко лечебно заведение определя какво е подходящото време за реакция) персоналът не предприеме мерки, звуковият сигнал се променя и започва да наподобява сирена на аларма. Ако междувременно постъпят сигнали и от други легла в други стаи, техните кутийки също се оцветяват в червено, а на дисплеите в секторите започват да се редуват последователно номерата на стаите.

Аларменият сигнал и извеждането на номерата на стаите спират няколко секунди след като е отговорено на всички постъпили повиквания. Действия при постъпило повикване: Медицинска сестра или лекар трябва да отидат до стаята, от която е дошло повикването, и да доближат магнит към ресет бутона. След 5-6 секунди аларменият сигнал и извеждането на номера на стаята спират. На екрана на компютъра леглото възстановява зеления си цвят. В лога на събитията се записва „Нулиране“ и се отчита времето на реакция.

Системата се състои от:

  • компютър,

  • приемници,

  • бутони за повикване (предаватели; радиобутони),

  • четци за регистриране приемането на повикването (безжичен предавател с рид ампула, за краткост – ресет бутон)

За всяко легло е необходим бутон (безжичен предавател). Служи на болния за повикване на медицинския персонал. В компютъра се регистрира времето на повикване. Може да бъде закрепен на стената или при тежко болни пациенти може да се държи в ръка.

За всяка стая е необходим ресет бутон (безжичен предавател с рид ампула). Спира звуковия сигнал и/или светлинната сигнализация при поднасяне към него на магнит. В компютъра се регистрира кога медицинският персонал се е отзовал на повикването. Монтира се на касата на вратата или на стената до вратата вътре в стаята. Системата позволява общ ресет бутон за две или повече стаи.

Приемници (с или без дисплей). Приемат сигнала от бутоните и го предават към компютъра. Всички приемници имат звукова сигнализация. Приемниците с дисплей визуализират номера на стаята, от която е постъпило повикването. Броят на приемниците зависи от дължината на коридора и степента на екраниране на сигнала на предавателите от стените на помещенията. При нормални условия обхватът на един приемник е 15-20м в радиус. Принципът на определяне броя на приемниците и разположението им е изискването сигнала от всеки предавател да се улавя от минимум 2 приемника. При повече от един етаж приемниците се разполагат шахматно.

Видове приемници с дисплей:

  • голям, с дву- или трицифрена индикация, едностранен или двустранен. Височината на цифрите на големия дисплей е 10см. Обикновено е двустранен и се разполага в средата на коридора, за да се вижда добре (при по-дълги коридори могат да се поставят няколко приемника с дисплей).

  • Малък, с дву- или трицифрена индикация, едностранен. Височината на цифрите на дисплея е 1-2см. Особено подходящ е за помещения на медицинския персонал, където винаги има хора, но няма монитор.

Приемниците се изработват по поръчка за всеки конкретен случай: могат да бъдат поръчани за таванен или стенен монтаж и дължината на рамото на дисплея (отстоянието от тавана или стената) се задават от клиента според спецификата на обекта.

Окабеляване има само в коридора от приемниците до компютъра. Необходим е кабел UTP или FTP.

Захранване- адаптер 12V, разположен до компютъра или в коридора (броят и мощността на адаптерите зависи от вида и броя на приемниците).

Компютър- регистрира и визуализира повикванията и реакцията на персонала. Записва хронологията на събитията. Дава възможност да се правят справки. Работи под Windows. Необходими технически характеристики: минимум P4/ 2GHz 40 HDD 2G RAM 1RS232 или USB Операционна система:Windows 7 и нагоре.

Преобразувател RS485/USB- монтира се на компютъра и служи за предаване на сигнала от приемниците към компютъра

Най-трудно е да бъде определен броят на приемниците, защото обхватът им може да варира в зависимост от типа на застрояване на сградата. С оглед прецизиране броя на приемниците, можем да Ви предоставим (по куриер, ако сте от друг град) един приемник и един бутон, с които да обходите сградата, да проверите какъв е обхвата на различните етажи и да определите оптималния брой, вид и разположение на приемниците.

Ако Ви е трудно да се ориентирате какви и колко модула са необходими за Вашия обект, обадете ни се, ние ще Ви помогнем да се ориентирате и ще Ви изготвим оферта. 

Безжичната болнична оповестителна система се предлага с два варианта софтуер: с безплатен софтуер под Windows и във вариант с платен web-базиран софтуер под Linux.

По принцип във всяко болнично отделение има работещ под Windows компютър и на него може да бъде инсталиран безплатният софтуер. Инсталационният файл не е голям и изискванията по отношение на техническите характеристики компютъра не са високи. Безплатният софтуер можете да изтеглите оттук .

И безплатният и платеният софтуер имат една и съща функционалност: всяко постъпило повикване от бутоните при леглата (безжични предаватели) предизвиква звуков и светлинен сигнал (кутийката, изобразяваща съответното легло, започва да свети в червено), а на приемниците с дисплеи се изобразява номерът на стаята. Времето на повикване и времето, в което персоналът се е отзовал, се регистрират и съхраняват в архив на събитията.

Разликите между двата софтуера са основно във визуализацията и в това, че при платения софтуер оторизираните лица могат да имат достъп през Интернет за наблюдение и за справки.

И в двата варианта на софтуер Системата има възможност за разширение и включване на нови стаи и етажи и добавяне на нови приемници и безжични предаватели.

Свързани продукти

RF приемник 433 MHz без дисплей

RF приемник 433 MHz без дисплей

..

72.00лв. Без ДДС: 60.00лв.