GSM система за контрол на достъпа Домофон, Асансьор, Бариера: DoAsBar_01

 • Производител: ЕТА-СИС
 • Код на продукта: 6088
 • Наличност: В наличност
 • 168.00лв.

 • Без ДДС: 140.00лв.
Ръководство за потребителя.pdf

Ръководство за инсталатора.pdf

Възможни варианти


Състои се от базов GSM/GPRS модул в кутия IP55, към който могат да се свържат различни комбинации от следните периферни устройства:

 • клавиатура

 • клавиатура с вградени микрофон и говорител (за всички разновидности)

 • клавиатура с RFID четец на ISO карти/тагове

 • клавиатура с RF приемник за дистанционни управления (ДУ)

 • аудиомодул с микрофон, говорител и светещ бутон за повикване

 • самостоятелен RFID четец на ISO карти/тагове

 • самостоятелен RF приемник за дистанционни

 • модул допълнително реле


Достъпът до обекта потребителите могат да упражнят по различни начини – с телефон, с код, с чип, с дистанционно.


В зависимост от периферните устройства, които сте избрали, можете да използвате GSM системата за контрол на достъп DoAsBar за много и различни цели: като GSM домофон за жилищни и обществени сгради, за управление на достъпа до паркинги и гаражи, за осигуряване на достъп и интеркомна връзка за хотели, хостели, затворени жилищни комплекси, за контрол на ползването на асансьор и т.н. (в раздел Приложение сме дали няколко примерни конфигурации с периферни модули)


Работи със SIM-карта размер Standard на всички мобилни оператори.


Брой потребители – до 700. 


Едно от основните предимства на GSM системата за контрол на достъп DoAsBar е наличието на няколко възможности за програмиране и въвеждане на данни и вие можете в зависимост от ситуацията да използвате една или друга от тях.

Локално програмиране с USB кабел: подходящо е за първоначално въвеждане на данни, както и за извършване наведнъж на повече промени. Използва се безплатния софтуер http://ftp.eta-sys.net/DoAsBar_1/по начина, описан в Ръководството. Преди да започнете работа, изтеглете пак оттам ReadMe1st.pdf, където е описано стъпка по стъпка първоначалното включване и инсталация 

Дистанционно програмиране с GSM модем: също подходящо за първоначално въвеждане на данни и за извършване наведнъж на повече промени. Спестява необходимостта да ходите до обекта с лаптопа си, за да направите промените посредством кабел, но за целта трябва да имате закупен GSM модем.

Дистанционно програмиране с SMS и/или DTMF: подходящо, когато трябва спешно да промените някои от настройките или пък да менажирате правата на достъп на някои от потребителите. Програмирането с есемеси е подходящо предимно за домоуправители.

Във варианта 'Управление на бариера' системата може да работи без периферия, като осигурява достъп само с позвъняване от телефоните на упълномощените лица. Модулът 'затваря' след като разпознае клипа на звънящия телефон и не черпи от сметката на лицето.

Допълнително:

 • може да се добави RF приемник за ДУ и/или RFID четец на ISO карти/тагове.

 • Аудиомодул с микрофон, говорител и светещ бутон за повикване ще осигури гласова връзка със служебни лица.

 • Клавиатура с вградени микрофон и говорител ще предостави възможност за гласова връзка с различни отдели в голяма сграда или предприятие.

Във варианта 'Контрол на достъпа за асансьор комбиниран с аварийно разговорно' модулът се комплектова най-малкото с аудиомодул, за да може да се използва и като аварийно разговорно устройство за асансьор. При авария, натискането на бутона на аудиомодула за по-продължително (програмируемо) време предизвиква обаждане на служебните телефони на асансьорния сервиз. Ако не добавите друга периферия, бутониерата на асансьора ще може да бъде активирана само с телефон.

Допълнително:

 • може да се монтира и RFID четец на ISO карти/тагове и/или RF приемник за дистанционни. По този начин, достъпът може да се разрешава с телефон, с чип или с ДУ.

 • По желание може да се монтират RFID четци и по етажите, което ще предотврати ползване на асансьора чрез повикване от етажа.

Във варианта 'Домофон' се добавя поне клавиатура с вградени микрофон и говорител. Не е неоходимо да се прекарват кабели в сградата – посетителите звънят на съответния апартамент посредством клавиатурата, а живущите провеждат разговор и отварят вратата със собствените си стационарни или мобилни телефони с набиране на 55 от телефона си. Продължителността на разговора при позвъняване на посетител е ограничена до 3 минути, но все пак трябва да се постави SIM карта на месечен план с достатъчно минути за разговор.

Клавиатурата дава възможност да се отваря и с 4-цифрен код. В тази основна окомплектовка (GSM модул и клавиатура) живущите могат да отварят освен с мобилния си телефон и с код. Когато живущ се обади на устройството и то разпознае разрешен номер, му 'затваря', така че не трупа сметката на лицето.

Допълнително:

 • клавиатурата може да е с вграден RFID четец на ISO карти/тагове.

 • или клавиатурата може да е с вграден RF приемник за дистанционни (ДУ)

С GSM системата за контрол на достъпа Домофон, Асансьор, Бариерасе работи просто – в зависимост от монтираната конфигурация и въведените кодове/телефонни номера, потребителят набира код, поднася таг, натиска дистанционно, звъни на комуникатора с телефона си или изпраща SMS с текст 'OPEN'. Ако кодът е валиден и разрешен, на човека се предоставя достъп.

Достъп с код: Бутоните с цифри служат за въвеждане на кода. Бутон '#' изчиства въведеното до момента, ако е допусната грешка. Бутон 'Камбанка', натиснат самостоятелно, служи само за събуждане и осветяване на клавиатурата, ако в тъмно помещение не се виждат добре бутоните. Натискането на бутон се индицира със звуков сигнал. Докато набирате кодовата комбинация, не правете паузи между отделните цифри по-големи от 5 секунди, защото в противен случай въведеното до момента ще се изчисти.

След набиране на необходимия брой цифри (4) клавиатурата ще издаде потвърдителен звуков сигнал и зелен светодиод ще присветне в прозорчето най-горе, за да индицира, че е въведен верен код, при което вратата ще се отключи/бариерата ще се вдигне за програмираното време. Ако кода е грешен, клавиатурата ще издаде отрицателен звуков сигнал и ще присветне червен светодиод.

Защита срещу опит да се 'налучка' код: На 10-я грешно набран код клавиатурата започва да свети в червено, блокира се за 30 секунди и започва да свири като сирена.


Допълнително разяснение се изисква само за работата като домофон-интерком. При домофона има задължително 13-бутонна клавиатура с вградени микрофон и високоговорител. Посетител, който иска да се обади на даден апартамент/отдел набира номера на апартамента и натиска бутон 'КАМБАНКА'. Това предизвиква обаждане до номерата в този апартамент, които имат отметка 'Позвъняване' по ред от 1 до 9. Ако някой вдигне, може да говори с посетителя и при необходимост да му отвори/разреши достъп, набирайки '55' от клавиатурата на телефона си. След прекратяване на разговора, номера с който е говорено се запомня за 1 мин. от модула за контрол на достъпа и ако посетителя пожелае да говори пак със същия апартамент, направо се избира този номер, за да не започват обясненията отначало. Ако първият от прозвъняваните не вдигне, започва набиране на следващите (ако има такива).


Ако GSM системата за контрол на достъпа се използва за асансьор, за да работи и като аварийно разговорно то той трябва да е окомплектован с аудиомодул с микрофон и говорител и светещ бутон за повикване. Натискането на този бутон за определено време предизвиква обаждане до номерата от апартамент 9999, които имат отметка 'Позвъняване' по ред от 1 до 9. Така може да се проведе разговор с техник от асансьорната фирма.

Ако GSM системата за контрол на достъпа се използва за управление на бариера и също е окомплектован с аудиомодул, на някой от телефоните 9999 може да се въведе телефон на охраната/портиера с разрешено 'Позвъняване'. Тогава посетителя натискайки бутона ще се свърже с телефона на охраната. Ако те преценят, могат да отворят с комбинацията '55' или '18'от телефона си.

Окомплектовка (включени в цената)
GSM комуникатор 1бр
Кутия влагозащитена кутия с размери 15х11х6см
Документация 1бр ръководство експлоатация, гаранционна карта
Окомплектовка по избор (заплаща се допълнително)
Антена НЕ е включена в цената. Ако нямате в наличност 2G антена със SMA конектор, можете да изберете подходяща за вас и да я поръчате сега
Модул реле 12V / 250V 10A неиндуктивен товар
Преобразувател Мини захранващ блок 17-30V DC/15V DC 500mA; Захранващ блок 30-70V AC,DC/15V DC 500mA; Адаптер 15VDC, 0,550A, 220-240VAC, 5.5х2.5mm
Технически параметри
Захранващо напрежение 110-220V AC/ 15V DC
Номинална консумация 50mA
Максимална консумация максимална консумация 300mA
Цифрови входове 1 за допълнителен бутон за отваряне на вратата отвътре
Аналогови входове 1 за микрофон
Комуникационни портове RS485 за връзка с периферни устройства; microUSB за връзка с компютър
Цифрови изходи 2бр: 1 релеен NO/NC 1A/12V за управление на изпълнителен механизъм; 1 изход за бъдеща употреба
Аналогови изходи високоговорител
Брой периферни устройства до 31
Честота 4 - band International GSM Standard 2G
Управление телефон - DTMF или SMS, клавиатура - код, RFID чип или дистанционно, четец на карти - чипове, радио приемник -ДУ
Sim карта стандартен размер; мобилният оператор е без значение
Брой кодове до 700
Брой телефони до 700
SMS-и програмиращи, управляващи, системни (виж упътването)
Софтуер безплатен софтуер под Windows за програмиране
Размери размери на влагозащитената кутия с GSM блока: 15 х 11 х 6 cm
Температурни граници -10ºC до +70ºC
Гаранция 24 месеца
Допълнителни възможности вграден FM радиоприемник; дистанционно програмиране през GSM модем

Свързани продукти

GSM Домофон

GSM Домофон

Защо GSM домофон?В много жилищни сгради няма домофони, в други има, ама не работят, защото или к..

282.00лв. Без ДДС: 235.00лв.

Клавиатура – вандалоустойчива

Клавиатура – вандалоустойчива

Вандалоустойчивата клавиатура не се предлага като самостоятелно изделие, а само като периферен модул..

84.00лв. Без ДДС: 70.00лв.

Модул реле 12V / 24V / 48V

Модул реле 12V / 24V / 48V

Управляващо напрежение   12V / 24V / 48V  20mA Изходи нормално отв..

10.00лв. Без ДДС: 8.33лв.

RF приемник 433 MHz без дисплей

RF приемник 433 MHz без дисплей

..

72.00лв. Без ДДС: 60.00лв.

RFID четец на карти 125kHz с изнесен приемник мрежов

RFID четец на карти 125kHz с изнесен приемник мрежов

Служи за събиране и пренос на данни за контрол на достъп за жилищни, обществени и административни сг..

95.00лв. Без ДДС: 79.17лв.

RFID четец на карти 125kHz мрежов

RFID четец на карти 125kHz мрежов

Служи за събиране и пренос на данни за контрол на достъп за жилищни, обществени и административни сг..

77.00лв. Без ДДС: 64.17лв.

Аудио модул с микрофон, говорител и светещ бутон за повикване

Аудио модул с микрофон, говорител и светещ бутон за повикване

При аудио модула бутонът с LED подсветка, микрофонът и високоговорителят са поставени в пластмасова ..

33.00лв. Без ДДС: 27.50лв.

Аварийна LED лампа за аварийно разговорно за асансьор (с вграден високоговорител)

Аварийна LED лампа за аварийно разговорно за асансьор (с вграден високоговорител)

Високоговорител с аварийна LED лампа за аварийно разговорно за асансьорВ плафона на аварийното освет..

21.00лв. Без ДДС: 17.50лв.

Бутон за изход

Бутон за изход

Нормално отворен бутон за отваряне на електромагнитна брава отвътре. Предлага се във варианти за вън..

20.00лв. Без ДДС: 16.67лв.

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 9 dB

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 9 dB

Антената е с кабел с дължина 1,5м и магнитна част. Усилване 9 dB. Препоръчва се за места със слаб об..

38.00лв. Без ДДС: 31.67лв.

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 6 dB

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 6 dB

Антената е с кабел с дължина 1,5м и магнитна част. Усилване 6dB. Препоръчва се за места със слаб обх..

22.00лв. Без ДДС: 18.33лв.

Дистанционно управление (ДУ) двуканално, с фиксиран код

Дистанционно управление (ДУ) двуканално, с фиксиран код

Честотата на радиоканала на предавателите (дистанционните) е 433,92MHz. ДУ са със скачащ (променящ с..

22.00лв. Без ДДС: 18.33лв.

Безконтактни чипове - таг ключодържател 125kHz

Безконтактни чипове - таг ключодържател 125kHz

Намират приложение в системи за контрол на достъпа и при сигнално-охранителни системи. Евтини, ..

2.00лв. Без ДДС: 1.67лв.

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 4 dB

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 4 dB

Антената е с кабел с дължина 1,5м и магнитна част. Усилване 4dB. Препоръчва се в случаи, когато GSM ..

15.00лв. Без ДДС: 12.50лв.

GSM антена лепяща с усилване 2 dB

GSM антена лепяща с усилване 2 dB

Антената е с кабел с дължина 1,5м и лепяща част. Усилване 2dB. Препоръчва се в случаи, когато GSM мо..

9.00лв. Без ДДС: 7.50лв.

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 2 dB

GSM антена с магнитен фиксатор и усилване 2 dB

Антената е с кабел с дължина 1,5м или 3м и магнитна част. Усилване 2dB. Препоръчва се в случаи, кога..

9.00лв. Без ДДС: 7.50лв.

GSM антена 5см пръчковидна

GSM антена 5см пръчковидна

Антената е с дължина 5см и усилване 2dB. Антените, които внасяме са с високо качество и надеждн..

7.00лв. Без ДДС: 5.83лв.

Акумулаторна батерия 1,2Ah 12V

Акумулаторна батерия 1,2Ah 12V

Оловно-киселинен гел капсулован необслужваем акумулатор. Използва се за резервно захранване за..

15.00лв. Без ДДС: 12.50лв.