Използване на Extra SIM карти с GSM dialerЗапочни дискусия

Лазар Лазаров  :  Използване на Extra SIM карти с GSM dialer May 12, 2023 11:30 am

Новата версия на софтуера на GSM-dialer-vt30 дава възможност да се използват Extra SIM карти. Входящите повиквания се игнорират от дайлера, като така разговорите могат да се приемат от телефона с главната СИМ карта.