Смяна на телефонни номера в аварийното устройствоЗапочни дискусия

Admin  :  Смяна на телефонни номера в аварийното устройство Feb 16, 2020 05:27 pm

Произвежданите от ЕТА СИС асансьорни разговорни устройства са защитени против кражба по следния начин: веднъж програмиран с валиден телефонен номер на инсталатор ( име '0') или на Главен техник (име '1'), комуникаторът отговаря на команди за смяна на настройки и телефони само на тези два абоната, независимо каква SIM-карта се слага в него и как се включва и изключва той. Ако комуникаторът бъде откраднат, независимо че му поставят друга SIM-карта с въведени в нея други телефонни номера, той ще продължи да звъни на телефоните, които са му били въведени първоначално.
В случаите на промяна фирмата, обслужваща асансьора, често не се взема под внимание механизма на защитата против кражба и опитите за смяна на номерата, на които звъни устройството, завършват неуспешно.
Ще разгледаме възможните варианти как могат да бъдат сменени телефонните номера:
1. Безспорно най-лесният, бърз и предпочитан начин е фирмата, чийто договор е прекратен, да 'освободи' устройството. Повечето фирми го правят без възражение, защото такова са правилата на феър плея и защото знаят, че следващия път те могат да са от другата страна. Освобождаването става с изпращане на SMS с текст RESET от телефонен номер с име 0 или 1. RESET се изписва с главни букви на латиница, без интервали или други препинателни знаци. Изпраща се на номера на картата, поставена в момента в разговорното устройство. Устройството трябва да бъде включено и картата да се е регистрирала в мрежата, в противен случай SMS-а няма да бъде получен и обработен.
Дори когато прекратяването на договора е станало против волята на обслужващата фирма, ресетването на номерата е в неин интерес по няколко причини:
- техниците/диспечерите вече няма да бъдат безпокоени по всяко време на денонощието от адрес, който вече не им носи приходи
- ако остави устройството да продължи да звъни на техните номера, фирмата ще бъде изправена пред неприятния избор или да реагира, без да получи каквото и да било заплащане, или евентуално да понесе отговорност за бездействието си при авария. Живеем във времена, в които и за най-малко нарушение можем да станем обект на проверка от Комисията за защита на потребителите, а в случай на по-голяма авария, дори медийни 'звезди'. На никого не пожелавам подобна известност...
- аварийното разговорно устройство е платено и принадлежи на живущите и те могат да разполагат с него така, както и с асансьора си. Друга тема е, че много пъти етажната собственост прекратява договора с асансьорната фирма без да изплати всичките си задължения, но отказът да изтриете своите номера от устройството по-скоро ще Ви навлече неприятности, отколкото да Ви помогне да си вземете парите...
2. В случай, че все пак аварийното разговорно устройство не бъде освободено, независимо по обективни или субективни причини, ние ще съдействаме, но след като се убедим в достоверността на информацията, която сте ни поднесли. За целта:
- изпратете на имейл eta-sys@goonet.org сканирана страница от договора  с етажната собственост, така че да се вижда датата на договора, името на асансьорната фирма и адреса на обекта. Моля, закрийте цялата информация, включваща лични данни (имена, ЕГН, подписи и др.) и касаеща условия на договора (цени, продължителност, ангажименти и т.н.) - на нас тази информация не ни е необходима.
- ако в SIM картата има записани телефоните на предишната обслужваща фирма, изтрийте ги или ги заменете със своите. Не е проблем в картата да няма номера, но задължително в нея трябва да има пари  и трябва да може да изпраща есемеси.
- поставете в устройството валидната SIM карта с премахнат PIN код. Включете захранването – първо адаптера, после акумулатора - и изчакайте да се регистрира в мрежата (светодиодът м/у антената и държача на сим картата трябва да мига в зелено). 
- обадете се на телефон 0878/847002, кажете от коя фирма сте изпратили копие на договора и ни кажете номера на SIM картата в устройството. В повечето случаи ние ще можем да Ви помогнем дистанционно.
Ето какво точно правим:
1. Изтегляме дистанционно информация от устройството за записаните в него номера.
2. Обаждаме се на номера, записан с име 1 и искаме от фирмата потвърждение на информацията, която сме видели в договора.
3. След като се убедим в достоверността на фактите, ресетваме устройството до фабрични настройки. Индикация, че това е станало, е, че светодиодът м/у антената и държача на сим картата започва да свети оранжево. Оттук нататък ще трябва да въведете своите номера по начините описани в ръководството или пък с карта-майка.
ВАЖНО: възможно е при някои от първите софтуерни версии на устройствата да не можем да помогнем дистанционно. В тези случаи ще се наложи да ни изпратите устройството (или само малката платка на GSM комуникатора или цялата сива кутия – както предпочитате) по куриер. Ще направим всичко възможно да Ви изпратим обратно разговорното в същия ден, в който сме го получили. Не забравяйте да ни дадете телефон за обратна връзка, за да можем да се свържем с вас, когато го връщаме. 
По възможност изпратете и SIM картата и ни предупредете, ако в нея сте записали своите номера.  Когато получим устройството, ние ще се свържем с предишната фирма и след това ще ресетнем устройството.
Няма да Ви вземем пари за услугата, единствено транспортът в двете посоки ще бъде за Ваша сметка. 

Уважаеми клиенти, чувала съм и ще вероятно чуя коментари от някои от Вас – 'О, много е сложно! Защо сте го измислили така?'. Отговарям:
Измислили сме го така за Ваша защита, защото кой би тръгнал да краде устройство, което не може да използва? 
И всъщност не е сложно, просто малко времемко, но за нас, а не за Вас. Преценете сами: от Вас се иска само да ни изпратите сканирано копие на договора, да сложите активна карта в разговорното и да ни се обадите. Всичко останало правим ние, а SMS-ите, телефонните разговори и времето, отделено за  проверката, са за наша сметка.