Смяна на SIM карта на аварийно разговорно устройствоЗапочни дискусия

ИЛИАНА ПАРЕВА  :  Смяна на SIM карта на аварийно разговорно устройство Feb 14, 2020 05:11 pm

Следвайте следните стъпки:

1. Премахнете PIN кода на новата SIM карта (става като я поставите в телефонен апарат през меню Настройки)

2. Спрете захранването на устройството първо от акумулатора, после от адаптера

3. Поставете  SIM картата в държача ориентирана по начина, който е показан на изображението (пиновете надолу, отрязаният ъгъл долу вляво). Правилно поставената карта хлътва с меко 'изщракване'

4. Включете захранването: първо адаптера, после акумулатора, като кабелът със синя обувка отива при синята клема, с червената обувка - на червената клема